Dấu hủy thuộc địa CCN | N từ 2 đến 8

Loại dấu Hình ảnh minh họa Sử dụng tại Thời gian sử dụng CCN2 Biên HòaTây Ninh 1863-18741866-1876 CCN3 Mỹ ThoSadec 1864-1870; 1870-18751867-1870 CCN4 Bà RịaChợ Lèn 1864-18751864-1873 CCN5 Gò Công 1864-1873 CCN6 Tây NinhTrà Vinh 1866-18671868-1872 CCN7 Tong-KeouChâu Đốc 1864-18761867-1876 CCN8 Trảng BàngTân An 1865-18681866

Xem bài viết
Share via