Nhật ấn thời kỳ tiền thuộc địa | Dấu bưu cục Type PR Desrousseaux

Loại nhật ấn này tới Đông Dương vào tháng 12 năm 1862, được biết đến trên thư sớm nhất là ngày 1/1/1863, sau đó vẫn được sử dụng cho tới năm 1864. Type PR là loại nhật ấn dùng cho cả thư quân sự và dân sự, chúng được đóng bằng 2 loại mực xanh và đen trong đó màu …

Xem bài viết

Dấu nhật ấn Type T2 Desrousseaux | Bưu cục điện báo

Từ năm 1882, hoạt động điện báo và thư tín sáp nhập vào với nhau và dùng chung dấu nhật ấn. Trước đó, bưu điện sử dụng nhật ấn khác nhau giữa 2 hoạt động này. Dạng T2 Desrouseaux có hình tròn lượn sóng, khối ngày tháng nằm trên cùng một dòng. NHẬT ẤN TYPE T2 DESROUSSEAUX Hình tròn lượn …

Xem bài viết
Share via