Sài Gòn | Dấu quân đội CORR.D.ARMÉES qua các thời kỳ

Vào tháng 10/1862, một con dấu nhật ấn hình bát giác, bên trong là hình tròn được gửi tới các thuộc địa Pháp. Con dấu có dòng chữ “CORR.D.ARMEES” hoặc “CORR.D.ARM” ở phía trên, tên của thuộc địa hoặc một bưu điện thuộc địa ở phía dưới, bên trong hình tròn là ngày tháng. Đó là những con dấu sơ …

Xem bài viết

Sóc Trăng | Dấu quân đội CORR.D.ARMEES

Bưu điện Soctrang được khai trương vào ngày 21 tháng 5 năm 1875. Có 2 loại dấu quân đội CORR.D.ARM tại Sóc Trăng: một dấu hình lục giác, một dấu hình tròn. Dấu CORR.D.ARM Sóc Trăng hình lục giác ngày 8/2/1887 CORR.D.ARMEES Sóc Trăng còn có dấu hình tròn, dưới đây là một con dấu được sử dụng năm 1891. …

Xem bài viết

Châu Đốc | Dấu quân đội CORR.D.ARM

Bưu cục Chaudoc được khai trương vào tháng 7 năm 1867 sau cuộc chinh phạt miền tây Nam Kỳ của Pháp. Nó nằm ở rìa của Tonlé-Bassac gần biên giới Campuchia, chính qua bưu điện này mà phong bì Campuchia thường đi qua. Dấu quân đội Châu Đốc 18/10/1876 Dấu này có màu đen, mới thấy có 1 trường hợp đóng …

Xem bài viết
Share via