Dịch vụ bưu chính nông thôn hình thành từ 1907

Từ năm 1907, Tổng Thanh tra Viallet, với sự giúp đỡ của Giám đốc đương nhiệm đã tiến hành việc lắp đặt bưu điện nông thôn, bao gồm cả việc chuyển thư và phân phối thư từ. Cư dân vùng nông thôn trước đây chỉ có thể nhận được tại bưu điện, thường được cài đặt ở thủ phủ của …

Xem bài viết