Cartes lettres | Cước gửi thư in sẵn tem năm 1893


Cartes lettres là loại vật phẩm in sẵn tem không cần phong bì, một mặt để người gửi ghi địa chỉ, mặt kia để ghi nội dung thư, mặt viết thư được gập vào trong. Những mẫu cartes lettres đã xuất hiện vào năm 1888 nhưng biểu cước dành cho vật phẩm này tôi thấy tới năm 1893 mới có. Có lẽ bởi nó giống với tính chất của thư nên bưu điện chưa phân loại nó thành một biểu cước mới. Vào năm 1893, biểu cước cartes lettres vỏn vẹn chỉ có một dòng như dưới đây:

Nội dungMức cước
Cước gửi thư in sẵn tem cartes lettres5 cents [1] (25c)

[1] Từ ngày 1 tháng 1 năm 1888, tất cả các hoạt động của dịch vụ bưu chính và điện báo được tính bằng piastres. Tỷ giá quy đổi là 1 piastre/cent Đông Dương = 5 franc/centime Pháp. Trích từ văn bản có đường link ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap