Cambodge girl cartes-lettres


Thư in sẵn tem cartes-letttres phát hành năm 1907 gồm hai mẫu, một mẫu mệnh giá 10c in hình cô Ba Sài Gòn dùng để gửi thư đi Pháp và gửi trong Indochine, một mẫu mệnh giá 25c in hình phụ nữ Cambodge dùng để gửi thư đi nước ngoài. Hình dưới là một carte-lettre 25c chưa qua sử dụng, carte-lettre đã qua sử dụng xin mời các bạn xem ở trong đường link: << Cartes lettres | Cước gửi thư in sẵn tem giai đoạn 1907-1920 >>

Giá mặt 25c:

Carte-lettre in sẵn tem phát hành 1907 | In hình phụ nữ Cambodge | Giá mặt: 25c. Mẫu này để gửi thư đi các nước UPU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap