Bưu cục TonKin | Bưu cục cấp 2


Bưu cục thời Đông Dương phân cấp thành 3 loại:

  • Bưu cục cấp 1 tại trung tâm của đô thị, thành phố;
  • Bưu cục cấp 2 tại các huyện lị;
  • Bưu cục cấp 3 hay còn gọi là bưu cục nông thôn tại các vùng xa ở làng xã.

Dưới đây là danh sách các bưu cục cấp 2 ở Tonkin – Bắc Kỳ:

Bưu cục cấp 1Bưu cục cấp 2VùngThời gian
MonKayAcKoi
Ak-Hoi
Tonkin1890-1952
1895-1904
MonKayHa-Coi
HaCoi
Tonkin1930-1939
1942
PhuLangThuongAnChau
An-Chau
Tonkin1896-1900, 1915-1946
1929-1932
HaDongBachMaiTonkin
PhuLangThuongBac-LeTonkin1894-1932
HaGiangBac-MeTonkin1898-1909
Tuyen QuangBac-MucTonkin1899-1902
MonKayBac-Phong-SingTonkin
HaGiangBac-Quang
BacQuang
Bac-Quan
Tonkin1897-1946
1921-1927
1928
HungYenBambousTonkin1885-1889
CaoBangBancraTonkin1909-1932
LaoKayBanLaoTonkin1913-1916
LaoKayBan-Nam-CounTonkin1915-1946
HungYenBan-Yen-NhanTonkin1904-1953
YenBayBao-Ha
BaoHa
Ba-Hoa
Tonkin1886-1946
1900-1928
1888-1898
CaoBangBao-Lac
BaoLac
Tonkin1897-1907
1909-1911
LaoKayBa-Xat
BaXat
Tonkin1900-1946
1900-1923
ThaiBinhBen-HiepTonkin1925-1931
LangSonBi-NhiTonkin1897-1932
MonKayBinh-LieuTonkin1913-1932
NamDinhBui-ChuTonkin1951-1953
PhuThoCamKheTonkin1888-1902
QuangYenCamPha-Mine
CamPhaMine
Tonkin1935-1955
1949-1954
QuangYenCamPha-Port
CamPha Port
Tonkin1931-1955
1933-1938
HaiDuongCauDoTonkin1899-1905
HaGiangChang-PoungTonkin1917-1946
LaoKayCha-Pa
Chapa
Tonkin1913-1946
1914-1929, 1923-1944
TuyenQuangChiem-Hoa
ChiemHoa
Tonkin1915-1946
1917-1930
LangSonChiMa
Chi-Ma
Tonkin1914-1932
1932
PhuLyChine
Chi-Ne
Tonkin1913-1946
1929-1943
HoaBinhChoBo
Cho-Bo
Tonkin1889-1899, 1893-1925
1890-1891, 1928-1944
ThaiNguyenChoChu
Cho-Chu
Tonkin1897-1946
1906-1925, 1929-1938
TuyenQuangCho-DienTonkin1925-1946
NinhBinhChoGanh-Gare
Cho-Ganh
Tonkin1906-1910
1921-1932
BacKanChora
Cho-ra
Tonkin1906-1946
1931-1942
PhuLangThuongChuTonkin1885-1887, 1929-1946
CaoBangCoc-PanTonkin1925-1932
MongCaiDam-HaTonkin1922-1932
BacNinhDapCau
Dap-Cau
Tonkin1885-1946
1885-1904, 1911-1916, 1923-1945
ThaiBinhDiem-DienTonkin1926-1946
LangSonDiem HerTonkin1929-1932
LaiChauDien-Bien-Phu
DienBienPhu
Tonkin1894-1946
1923-1928
MongCaiDinh-LapTonkin1909-1946
LangSonDong-DangTonkin1886-1891, 1896-1946
CaoBangDong-Khe
DongKhe
Tonkin1897-1946
1923-1928
LangSonDong-MoTonkin1927-1946
PhuLangThuongDong-SongTonkin1885-1889
HaiDuongDong-TrieuTonkin1893-1946
HaGiangDongVanTonkin1907-1946
KienAnDo-Son
DoSon
Tonkin1890-1946
1907-1925, 1927-1944
BacNinhGia-Lam
GiaLam
Tonkin1922-1954
1950-1951
BacNinhGiaLam-AerogareTonkin
KienAnGlandinerieTonkin1892-1894
MongCaiHai-NinhTonkin1888-1889
CaoBangHa-LangTonkin1917-1946
KienAnHang-KenhTonkin1929-1954
HaGiangHoang-Thu-Bi
Hoang-Su-Phi
HoangSuPhi
Tonkin1903-1946
1928-1942
1942
QuangYenHoanh-Son
Hoanh Son
Tonkin1929-1946
1929
MongCaiHoanh-Mo
Hoan Mo
Hoanh-Mo
Tonkin1909-1914, 1921-1932
1926-1927
1929
KienAnHonDauTonkin1932-1935
QuangYenHon-Gay
Hon Gay
HonGay
Tonkin1886-1955
1949-1950
1906-1928, 1928-1944
PhuThoHong-Hoa
Hung-Hoa
Tonkin1885-1946
1885-1893, 1927-1943
QuangYenHuong-Bi
Uong-Bi
Tonkin1920
1925
VinhYenHuong-KanhTonkin1891-1893, 1900-1903
QuangYenKeBaoTonkin1893-1894
PhuLangThuongKepTonkin1888-1894
HaiDuongKeSatTonkin1884-1888
CaoBangKhao-SonTonkin1911-1946
ThaiBinhKien-XuongTonkin1891-1895
QuangYenLaCacBaTonkin1938, 1945
NamDinhLacQuan
Lac-Quan
Tonkin1905-1946
1923-1945
PhuLangThuongLamTonkinLam
ThaiNguyenLang-HitTonkin1916-1931
PhuLangThuongLang-KepTonkin1885-1894
HaGiangLao-TchayTonkin1911-1928
VinhYenLienSonTonkin1928-1932
LangSonLoc-Binh
LocBinh
Tonkin1908-1946
1923-1925
LaoKayLong-PoTonkin1900-1905
YenBaiLuc_an-Chau
Luc An Chau
Tonkin1897-1937
1924-1925
HungYenLuc-DienTonkin1884-1886
PhuLangThuongLuc-Nam
LucNam
Luc-Nain
Tonkin1889-1894, 1900-1946
1901-1922
1892-1894
HaGiangMan-MeiTonkin1909-1946
HaiDuongMao-Ke
MaoKhe
Mao-Khe
Tonkin1923-1946
1925-1934
1931-1939
SonLaMoc-ChauTonkin1940-1946
MongCaiMui-NgocTonkin1897-1932
LaoKayMuong-Houm
MuongHoum
Muong-Hum
Tonkin1919-1932
1927
1930-1931
LaoKayMuong-KhuongTonkin1907-1946
LangSonNa-Cham
NaCham
Tonkin1887-1946
1894-1924, 1924-1943
MongCaiNaThuoc
Na-Thuoc
Tonkin1913-1929, 1932
1932
PhuLyNga-KheTonkin1929-1946
BacKanNgan-Son
NganSon
Tonkin1897-1946
1923-1928
CaoBangNguyen-BinhTonkin1897-1946
PhuLangThuongNha-NamTonkin1897-1946
KienAnNui-DeoTonkin1904-1955
CaoBangNuoc-HaiTonkin1926-1935
BacKanOho-Moi (Cho-Moi)Tonkin1904-1905
MongCaiPac-SiTonkin1897-1902
LaoKayPak-Ha
PakHa
Tonkin1916-1946
1923-1930, 1937-1944
LaoKayPha-LongTonkin1909-1933
ThaiNguyenPhan-MeTonkin1926-1946
NinhBinhPhat-DiemTonkin1911-1946
HaGiangPho-BangTonkin1920-1929, 1930-1939
LangSonPho-Binh-GiaTonkin1897-1946
LaoKayPho-Lu
PjoLu
Tonkin1894-1946
1923-1933
LaoKayPhong-To
Phong-Tho
Tonkin1909-1946
1916-1924, 1926-1943
PhucYenPhuc-Da-PhucTonkin1907-1946
PhuThoPhuDoanTonkin1887-1946
KienAnPhu-LienTonkin1896-1906
PhucYenPhuLoTonkin1899-1905
NinhBinhPhu-Nho
Phu-Nho-Quan
PhuNhoQuan
Tonkin1886-1890
1900-1946
1908-1923, 1924-1943
HaiDuongPhu-Ninh-Giang
Phu-Ninh-Gian
Ninh-Giang
Tonkin1884-1886, 1900-1946
1887,1901-1924
1926-1944
HoaBinhPhuong-LamTonkin1887-1889
TuyenQuangPhu-Yen-BinhTonkin1897-1946
MongCaiPointe Pagode
Pointe-Pagode
Tonkin1893-1932
1898-1926, 1929-1932
QuangYenPort-Wallut
Port Wallut
Tonkin1894-1946
1930-1942
HaGiangQuang-BaTonkin1908-1932
CaoBangQuang-UyenTonkin1903-1946
NamDinhQuat-LamTonkin1929-1932
HoaBinhRiviere-NoireTonkin1884-1887
HaiDuongSept-PagodesTonkin1896-1946
CaoBangSoc-GiangTonkin1908-1946
CaoBangTa-LungTonkin1897-1946
CaoBangTamboun (Pho)Tonkin1888
VinhYenTam-DaoTonkin1908-1945
SonTayThachatTonkin1893-1896
PhuThoThan BaTonkin1902-1904
LangSonThanh-Moi
Than-Moi
ThanMoi
Tonkin1885-1927
1894-1895, 1895-1910
1914-1927
HaGiangThanh-ThuyTonkin1926-1932
MongCaiThan-PounTonkin1902-1932
YenBaiThan-QuanTonkin1887-1889
LangSonThat-Khe
ThatKhe
Tonkin1886-1950
1896-1924
HungYenThuy-LoiTonkin1923-1946
MongCaiTien-Yen
TienYen
Tien Yen
Tonkin1891-1953
1891-1896
1949-1950
CaoBangTinh-TucTonkin1926-1946
SonTayTongTonkin1928-1945
MongCaiTra-CoTonkin1924-1928, 1931-1932
YenBaiTrai-HutTonkin1891-1920
CaoBangTraLinhTonkin1903-1904, 1911-1946
LaoKayTrinh-ThuongTonkin1899-1904
CaoBangTrung-Khanh-PhuTonkin1909-1946
QuangYenUong-Bi
UongBi
Huong-Bi
Tonkin1920-1945
1934-1943
1925
SonLaVan-BuiTonkin1892-1904
HaiDuongVanDinh
Van-Dinh
Tonkin1915-1919, 1921-1946
1929-1944
QuangYenVangDanhTonkin1939-1946
HungYenVan-GiangTonkin1884-1886
PhuThoVan-KheTonkin1926-1932
LangSonVanLinh
Van-Linh
Tonkin1900-1904, 1907-1928
1929-1930
NamDinhVan-Ly
VanLy
Tonkin1909-1946
1910-1924
SonLaVan-Yen
VanYen
Tonkin1894-1946
1895
PhuThoVietTri
Viet-Tri
Tonkin1885-1946
1930-1944
HaGiangVinh-Thuy
VinhThuy
Tonkin1897-1946
1907
HaGiangXin-ManTonkin1911-1932
HaGiangYen-Binh-XaTonkin1907-1925
HaGiangYen-MinhTonkin1907-1919, 1925-1932, 1937-1946

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap