Bảng phụ thu hàng không tới các quốc gia và châu lục áp dụng ngày 16/2/1940


Ở các bài trước, tôi chủ yếu viết về mức phụ thu hàng không gửi đi Pháp và châu Âu. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa thông tin về mức phụ thu hàng không tới tất cả các quốc gia và châu lục. Rất nhiều trong số đó các bạn sẽ chỉ thấy tồn tại trong biểu cước mà gần như không có vật phẩm thực tế để minh họa.

BẢNG 1: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỪ ĐÔNG DƯƠNG TỚI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC ÁP DỤNG NGÀY 16/2/1940.

Một nghị định về bưu chính ban hành tại Đông Dương ngày 9/10/1939 quy định mức phụ thu hàng không có hiệu lực ngày 16/2/1940. Tới ngày 14/7/1940, ban hành văn bản ấn định phụ thu hàng không từ Hà Nội tới Tokyo là 35c cho mỗi 5 grams.

Châu lục Quốc gia Phụ thu hàng không
Nội địa Indochine & Kouang-Tchéou-Wan 5c
Châu Á Australia 20c
Hong Kong, Myanmar, Thái Lan 5c
Sri Lanka, Đảo Síp (Cyprus), Bahrain, Iran, Iraq, Palestine, Syria, Lebanon 30c
Trung Quốc:  
  – Bay thẳng 30c
  – Quá cảnh Hong Kong 35c
Hawai 70c
Ấn Độ:  
  – thuộc Anh 15c
  – thuộc Hà Lan 10c
  – thuộc Bồ Đào Nha 30c
Malaysia 10c
Đảo Mariannes 35c
Philippines 15c
Hy Lạp:   
  – qua hàng không Pháp 30c
   – qua hàng không quốc tế 40c
Liên Xô (phần thuộc châu Á) 70c
Châu Âu Pháp & các quốc gia châu Âu:  
  – qua hàng không Pháp 30c
  – qua hàng không quốc tế 40c
Acores 45c
Châu Phi Algieria, Ma Rốc 35c
Cameroun, Công Gô, Bờ Biển Ngà, Dahomey, Gabon, Gambie, Guinea, Lyberia, Senegal, Togo 60c
Somalia, Rhodesia 65c
Ai Cập, Libya, Tuinisia 30c
Kenya, Tazannia, Uganda 50c
Madagascar:  
  – qua hàng không Pháp 80c
  – qua hàng không Ai Cập 65c
Nigieria  
  – qua hàng không Pháp 65c
   – qua hàng không Ai Cập 50c
Ubangi-Shari-Chad Trung Phi  
  – qua hàng không Pháp 60c
  – qua hàng không Ai Cập 50c
Sudan  
  – phần thuộc Ai Cập 30c
  – phần thuộc Pháp 60c
Châu Mỹ Antigoa, Costa Rica, Martinique, Panama, Trinité  
  – qua Pacific 135c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 60c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 100c
  – qua Nam Đại Tây Dương 220c
Antilles, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela  
  – qua Pacific 155c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 80c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 125c
  – qua Nam Đại Tây Dương 220c
Argenina, Bolovia, Brasil, Chille, Paraguay, Uruguay  
  – qua Pacific 180c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 100c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 145c
  – qua Nam Đại Tây Dương 220c
Bahamas, Bermuda, Cuba, Mexico  
  – qua Pacific 125c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 50c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 100c
Canada  
  – qua Pacific 125c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 45c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 75c
Dominica, El Savador, Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Posta Rica  
  – qua Pacific 125c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 50c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 100c
  – qua Nam Đại Tây Dương 220c
United States  
  – qua Pacific 105c
  – qua hàng hải Bắc Đại Tây Dương 45c
  – qua hàng không Bắc Đại Tây Dương 75c

CÁC LẦN ĐIỂU CHỈNH VỀ PHỤ THU HÀNG KHÔNG TRONG NĂM 1940.

  • Ngày 14/7/1940: Ấn định mức phụ thu hàng không giữa Hà Nội – Tokyo là 35c cho mỗi 5 grams.

Ngoài ra, để dễ dàng xác định cước thư hàng không, bạn cần nắm thêm thông tin về cước thư thường và các biểu phí bưu chính của năm 1940 như sau:

Giai đoạnTrong nướcPháp & thuộc địaCác nước UPUPhí bảo đảm
1/1/1940-31/12/19406 cents10 cents25 cents20 cents

BÌ THƯ MINH HỌA.

Lượng thư trao đổi năm 1940 thấp hẳn so với giai đoạn trước bởi Pháp & châu Âu còn phải lo cho thế chiến thứ 2. Dưới đây tôi xin đưa ra một vài bì thư minh họa cho mức cước các bạn sẽ hay gặp.

40c | Cước thư hàng không <5 grams gửi đi Pháp.

Cước thư hàng không gửi đi Pháp ngày 5/2/1940 là 40c, trong đó 10c là cước thư thường gửi đi Pháp, 30c phụ thu hàng không

40c | Cước thư hàng không <5 grams gửi đi Tunisia.

Phụ thu hàng không gửi đi Pháp và Tunisia cùng là 30c, cước thư thường năm 1940 là 10c. Tổng cộng là 40c.

Cước thư hàng không gửi đi Tunisia ngày 14/3/1940 là 40c, trong đó 10c là cước thư thường, 30c phụ thu hàng không

60c | Cước thư hàng không < 5 grams gửi bảo đảm đi Pháp.

Từ 9/12/1939, cước thư thường gửi đi Pháp tăng từ 9c lên 10c, phí bảo đảm cũng tăng từ 15c lên 20c, phụ thu hàng không đi Pháp vẫn là 30c. Do vậy, thư bảo đảm hàng không có mức cước tối thiểu 60c kể từ 9/12/1939.

Thư hàng không gửi bảo đảm đi Pháp ngày 29/3/1940 là 60c, trong đó cước thư thường 10c, phí bảo đảm 20c, phụ thu hàng không 30c

90c | Cước thư hàng không từ 5-10 grams gửi bảo đảm đi Pháp.

Do phụ thu hàng không tính theo trọng lượng 5 grams, còn thư thường gửi đi Pháp tính theo mốc 20 grams. Ở mốc 5-10 grams, biểu cước thư thường vẫn chưa thay đổi (10c).

Thư bảo đảm gửi đi Pháp ngày 29/2/1940 là 90c: cước thư thường 10c, phí bảo đảm 20c, phụ thu hàng không 30c cho 5 gram đầu + 30c 5 grams tiếp theo

100c | Cước thư hàng không từ <5 grams gửi đi Canada.

Phụ thu hàng không gửi đi Canada ở Bảng 1 trên có 3 mức: 125, 45c, 75c. Bì thư dưới đây có mức phụ thu hàng không 75c, cộng thêm cước thư thường 25c, mức cước tổng cộng do vậy là 100c.

Cước thư hàng không gửi đi Canada ngày 20/6/1940 là 100c, trong đó 25c là cước thư thường, 75c là phụ thu hàng không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap