Bảng phụ thu hàng không tới các quốc gia và châu lục áp dụng ngày 22/3/1947


Nghị định số No 81/890 có hiệu lực từ ngày 22/3/1947 ban hành mức phụ thu hàng không gửi tới các quốc gia và châu lục như sau:

BẢNG 1: PHỤ THU HÀNG KHÔNG TỪ ĐÔNG DƯƠNG TỚI CÁC QUỐC GIA VÀ CHÂU LỤC ÁP DỤNG NGÀY 22/3/1947.

Châu lục Quốc gia Phụ thu hàng không
Pháp & thuộc địa Pháp 80c
Thuộc địa Pháp 80c
Châu Âu Các nước châu Âu trừ Pháp 100c
Châu Phi Madagascar 80c
Nam Phi 150c
Angola 200c
Cap Vert 110c
CongGo (Bỉ) 200c
Côte de I’Or 200c
Ai Cập 60c
Ethiopia 120c
Gambia 200c
Guinea Bồ Đào Nha 200c
Liberia 200c
Mozambique 150c
Nigieria 200c
Sierra Leone 200c
Somalia 120c
Sudan 120c
Ma Rốc 100c
Togo 200c
Zanzibar 150c
Châu Mỹ Guadeloupe – Martinique 80c
St. Pierre & Miquelon 80c
Guyana (Pháp) 80c
Châu Á Ả Rập 120c
Myanmar 50c
Đảo Cyprus 100c
Ấn Độ 30c
Iran 120c
Iraq 120c
Palestine 100c
Syria, Liban 100c

CÁC LẦN SỬA ĐỔI CƯỚC HÀNG KHÔNG TRONG NĂM 1947:

 • Ngày 16/10/1947: Nghị định số No 289/3321 ban hành thay thế cho nghị định No 81/890. Theo đó, phụ thu hàng không gửi đi Togo điều chỉnh từ 200c/5g xuống mức 80c/5g. Có hiệu lực từ 1/10/1947.
 • Ngày 22/10/1947, nghị định số No 47-2088 ban hành điều chỉnh giảm mức phụ thu hàng không đối với thư quân đội cho các binh sỹ thuộc Quân đoàn viễn chinh Đông Dương là 9fr.50 cho mỗi 20 grams.

Ngoài ra, để dễ dàng xác định cước thư hàng không, bạn cần nắm thêm thông tin về cước thư thường và các biểu phí bưu chính của năm 1947 như sau:

Giai đoạnCước thư thường gửi đi Pháp & thuộc địaPhí bảo đảmPhụ thu hàng không mỗi 5 grams
Từ 1/1/1947 đến 21/3/194740c80c65c
Từ 22/3/1947 đến 31/12/194740c80c80c

HÌNH ẢNH MINH HỌA.

Mức cước 120c | Áp dụng đối với thư hàng không <5 grams gửi đi Pháp.

Kể từ ngày 22/3/1947, phụ thu hàng không đi Pháp tăng lên 80c, so với mức 65 trước đó. Cước thư thường gửi đi Pháp vẫn là 40c.

Cước thư hàng không gửi đi Pháp ngày 5/6/1947 là 120c, trong đó cước thư thường 40c áp dụng đối với thư < 20 grams, phụ thu hàng không 80c cho 5 grams đầu tiên

Mức cước 200c | Áp dụng đối với thư hàng không trọng lượng từ 5-10 grams gửi đi Pháp.

Đối với mỗi 5 grams tiếp theo, phụ thu hàng không cộng thêm 80c, nhưng do trọng lượng chưa vượt quá 20 grams nên cước thư thường vẫn tính là 40c. Tổng cộng cước phí là 200c.

Cước thư hàng không gửi đi Pháp ngày 2/9/1947 là 200c, trong đó cước thư thường 40c áp dụng đối với thư < 20 grams, phụ thu hàng không 80c cho 5 grams đầu tiên + 80c cho 5 grams tiếp theo

Mức cước 260c | Áp dụng đối với thư hàng không trọng lượng từ 5-10 grams gửi đi Châu Âu.

Cước thư hàng không gửi đi Thụy Sĩ ngày 12/12/1947 là 260c, trong đó cước thư thường 60c áp dụng đối với thư < 20 grams, phụ thu hàng không 100c cho 5 grams đầu tiên + 100c cho 5 grams tiếp theo

Mức cước 780c | Áp dụng đối với thư hàng không trọng lượng từ 35-40 grams gửi đi Pháp.

Đối với thư hàng không trọng lượng lớn, cách tính cước thư vẫn như vậy. Ví dụ bì thư dưới đây có mức cước 780c được tính như sau:

 • Cước thư thường gửi đi Pháp trọng lượng 20-50 grams: 60c
 • Phụ thu hàng không với mỗi 5 grams: 80c. Ở mốc <40 grams, phụ thu hàng không là 8 x 80c = 640c
 • Phí bảo đảm: 80c
 • Tổng cộng: 780c
Thư hàng không gửi đi Pháp ngày 13/8/1947 có mức cước 780c

Mức cước 940c | Áp dụng đối với thư hàng không trọng lượng từ 45-50 grams gửi đi Pháp.

Đối với thư hàng không trọng lượng lớn, cách tính cước thư vẫn như vậy. Ví dụ bì thư dưới đây có mức cước 940c được tính như sau:

 • Cước thư thường gửi đi Pháp trọng lượng 20-50 grams: 60c
 • Phụ thu hàng không với mỗi 5 grams: 80c. Ở mốc <50 grams, phụ thu hàng không là 10 x 80c = 800c
 • Phí bảo đảm: 80c
 • Tổng cộng: 940c
Thư hàng không gửi đi Pháp ngày 25/4/1947 có mức cước 940c

Mức cước 1.680c | Áp dụng đối với thư hàng không trọng lượng từ 90-95 grams gửi đi Pháp.

Đối với thư hàng không trọng lượng lớn, cách tính cước thư vẫn như vậy. Ví dụ bì thư dưới đây có mức cước 16$80c được tính như sau:

 • Cước thư thường gửi đi Pháp trọng lượng 50-100 grams: 80c
 • Phụ thu hàng không với mỗi 5 grams: 80c. Ở mốc 95 grams, phụ thu hàng không là 19 x 80c = 1.520c
 • Phí bảo đảm: 80c
 • Tổng cộng: 1.680c
Thư hàng không gửi đi Pháp ngày 21/6/1947 có mức cước 1.680c

Mức cước 1.980c | Áp dụng đối với thư hàng không trọng lượng từ 105-110 grams gửi đi Pháp.

Đối với thư hàng không trọng lượng lớn, cách tính cước thư vẫn như vậy. Ví dụ bì thư dưới đây có mức cước 19$80c được tính như sau:

 • Cước thư thường gửi đi Pháp trọng lượng 100-300 grams: 140c
 • Phụ thu hàng không với mỗi 5 grams: 80c. Ở mốc 110 grams, phụ thu hàng không là 22 x 80c = 1.760c
 • Phí bảo đảm: 80c
 • Tổng cộng: 1.980c
Thư hàng không gửi đi Pháp ngày 6/6/1947 có mức cước 1.980c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap