Alphée Dubois | Tem thuộc địa dùng ở Đông Dương


Các mẫu tem Alphée Dubois do Pháp phát hành vào tháng 6 năm 1881, gồm 14 tem với các mệnh giá: 1c, 2c, 4c, 5c, 10c, 15c, 20c, 25c vàng, 25c đen, 30c, 35c, 40c, 75c, 1f. Chúng được sử dụng trong tất cả các thuộc địa của Pháp và cũng là dòng tem thuộc địa cuối cùng, sau đó do tỷ giá thay đổi đòi hỏi mỗi thuộc địa phải có dòng tem riêng. Tại Đông Dương, những mẫu tem này dùng để gửi thư vào cuối thế kỷ XIX. Tên của bộ tem Alphée Dubois được lấy theo tên theo họa sỹ thiết kế.

MỘT SỐ MẪU TEM TRONG SERIES ALPHÉE DUBOIS DÙNG TẠI CÁC THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP

2c red brown

5c green

10c black

40c brick red

Tùy theo các mệnh giá khác nhau mà mục đích sử dụng khác nhau, các mệnh giá nhỏ thường để gửi các vật phẩm như imprimés & journaux, bưu điện cho in sẵn các loại vật phẩm chứa các mệnh giá nhỏ để gửi báo, tạp chí. Các mệnh giá lớn hơn dùng để gửi thư, postcard và danh thiếp.

VẬT PHẨM STATIONERY CHO CÁC MỆNH GIÁ NHỎ

1. Bandes timbrés – Dải băng in sẵn tem.

Mệnh giá Alphée Dubois từ 1c-4c thường ít được sử dụng để gửi thư bởi giá mặt nhỏ. Chúng thường xuất hiện trên các vật phẩm như imprimés, journaux & périodiques bởi giá cước của chúng thấp. Bưu điện cho in sẵn các băng giấy (bandes timbrés) với các giá mặt từ 1-3c để phục vụ nhu cầu gửi imprimés & journaux trong giai đoạn này.

Mẫu Alphée Dubois 1c trên dải bandes timbres chưa sử dụng, đóng dấu hủy Saigon port 12/11/1899

Mẫu Alphée Dubois 2c trên dải bandes timbres chưa sử dụng, đóng dấu hủy Thuận An 10/07/1893

Mẫu Alphée Dubois 3c trên dải bandes timbres chưa sử dụng, đóng dấu hủy Saigon Central 23/07/1890

Những dải băng này được in sẵn tem, dùng để quấn quanh các vật phẩm imprimes, trên đó sẽ ghi địa chỉ người nhận. Bề rộng các dải băng này không được quá 1/3 diện tích vật phẩm gửi.

BIỂU CƯỚC GỬI IMPRIMÉS TRONG COCHINCHINE, CAMBODGE, TONKIN, ANNAM GIAI ĐOẠN 1878-1912

Dạng dải (band)Mức cước
Trọng lượng dưới 5g1c
Từ 5-10g2c
Từ 10-15g3c
Từ 15-20g4c
Từ 20-50g5c
Từ 50-100g10c
Mỗi 50g tiếp theo5c
Imprimes gửi từ Sài Gòn tới PnômPênh, Cambodge năm 1897 có trọng lượng >20g, mức cước áp dụng 5c

BIỂU CƯỚC GỬI IMPRIMÉS ĐI PHÁP, THUỘC ĐỊA, CÁC NƯỚC UPU GIAI ĐOẠN 1885-1912

Quy cách trọng lượngMức cước
Mỗi 50 grams5c

Cước imprimés gửi đi nước ngoài là 5c, imprimés trong hình dưới đây chưa đủ cước.

Vật phẩm in sẵn tem Alphée Dubois 3c gửi đi Đức năm 1899, nó được tính cước theo imprimés nhưng chưa đủ cước

2. Carte de visite – Bì thư mở không dán để gửi danh thiếp.

Mệnh giá 5c phù hợp để gửi business card (cartes de visite), thường là các bì thư in sẵn tem do bưu điện in ra.

Carte de visite in sẵn tem Alphée Dubois 5c gửi trong Hải Phòng năm 1894

3. Carte postale – Bưu ảnh in sẵn tem.

Mệnh giá Alphée Dubois 10c phù hợp với cước gửi bưu ảnh nên thường xuất hiện trên những vật phẩm này. Bưu điện cũng cho in sẵn những chiếc bưu ảnh đã có tem để bán.

Mẫu Alphée Dubois 10c trên bưu ảnh gửi đi Phần Lan năm 1904 | Mức cước 10c

4. Enveloppe timbres – Bì thư in sẵn tem.

Mẫu Alphée Dubois 15c hay dùng để gửi thư nhiều hơn, có thể trên thư in sẵn tem (carte lettre) hoặc phong bì in sẵn tem (enveloppe timbrés) gửi trong nước và nước ngoài.

Bì thư in sẵn tem (enveloppe timbrés) Alphée Dubois 15c đóng dấu hủy Tonkin, Haiphong

5. Carte lettres – Thư in sẵn tem.

Cartes-Lettre có mức cước bằng với cước thư thông thường. Gửi trong Đông Dương phí là 15c, gửi đi nước ngoài là 25c. Mẫu Alphée Dubois 15c trùng với cước thư trong nước nên nó được in sẵn dưới dạng cartes-lettres rất nhiều để cho việc gửi thư được thuận tiện.

Mẫu Alphée Dubois 5c và 15c trên cartes-lettres gửi đi Đức năm 1891. Mức cước là 25c

6. Sử dụng gửi thư.

Về cước thư, cước thư Đông Dương kể từ năm 1880 bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định. Trong đó, cước thư trong nước duy trì mức 15c, cước thư gửi đi Pháp ở mức 25c, áp dụng cho 15 grams đầu tiên trong suốt giai đoạn 1880-1898.

CƯỚC THƯ GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1880-1898

Trọng lượng thưMức cước
Dưới 15 grams15c
Từ 15 đến 30 grams30c
Từ 30-45 grams45c
Từ 45-60 grams60c
Mỗi 15 grams tiếp theo15c

Dưới đây là một số bì thư minh họa cho cước thư gửi trong Đông Dương sử dụng tem Alphée Dubois:

Thư gửi từ Sài Gòn tới Huế năm 1888 có mức cước 15c, sử dụng tem Alphée Dubois 15c
Bì thư gửi bảo đảm trong nước. Ban đầu nó rất đúng cước (15c thư thường + 25c phí bảo đảm). Tuy nhiên, do địa chỉ ghi sai, khi chuyển thành bì thư gửi đi Pháp thì nó không còn đúng cước nữa

CƯỚC THƯ GỬI ĐI PHÁP & ALGERIA GIAI ĐOẠN 1880-1898

Quy cách trọng lượng thư Mức cước
15 grams đầu tiên 25c
Mỗi 15 grams tiếp theo 25c

Dưới đây là một số bì thư minh họa cho cước thư gửi đi Pháp sử dụng tem Alphée Dubois:

Mẫu Alphée Dubois 25c màu đen trên bì thư gửi đi Pháp năm 1890, mức cước là là 25c đối với thư thường trọng lượng <15 grams

Mẫu Alphée Dubois 25c dùng ở thuộc địa có 2 màu: vàng và đen. Trong đó mẫu 25 vàng tôi thấy số lượng xuất hiện trên bì thư ít hơn.

Mẫu Alphée Dubois 25c màu vàng trên bì thư gửi đi Pháp năm 1886, mức cước là là 25c đối với thư thường trọng lượng <15 grams

Mẫu Alphée Dubois 5c cũng sử dụng kết hợp để gửi thư khá nhiều, cước thư giai đoạn này thường là bội số của 5c.

5 mẫu Alphée Dubois 5c trên bì thư gửi từ Hà Nội đi Pháp năm 1892

Phí bảo đảm đối với thư áp dụng mức 25c kể từ năm 1880.

Bì thư bảo đảm gửi đi Pháp năm 1892 sử dụng kết hợp các tem thuộc địa Alphée Dubois 5c và 15c. Mức cước là 50c trong đó 25c gửi thư thường, 25c dành cho phí bảo đảm

Thư bảo đảm gửi đi Pháp năm 1890 có mức cước 75c, trong đó cước thư thường >15 grams là 50c, phí bảo đảm là 25c

Từ sau năm 1885, gửi đi châu Âu có mức cước tương tự như gửi đi Pháp. Dưới đây cũng là một bì thư bảo đảm khác sử dụng 3 mẫu tem thuộc địa Alphée Dubois 25c.

Thư bảo đảm gửi đi Thụy Sĩ năm 1889 có mức cước 75c, trong đó cước thư thường >15 grams là 50c, phí bảo đảm là 25c

Mẫu Alphée Dubois 1 france tương đối ít thấy xuất hiện trên phong bì dù cước thư tới 100c là có bởi mỗi mốc 15 grams trọng lượng thư tăng lên, mức cước tăng tương ứng 25c.

Bì thư gửi bảo đảm đi Pháp năm 1895 có mức cước 125c, sử dụng rất nhiều tem Alphée Dubois giá mặt khác nhau

Bì thư dán nhiều mệnh giá nhỏ cũng tương đối ít, dưới đây là một mảnh xé ra từ phong bì thực gửi có dán các mẫu tem Alphée Dubois 1c, 2c và 5c.

7. Thư quân đội.

Đối với bì thư quân đội, mức cước 15c áp dụng từ 1/5/1878 cho tới 31/12/1898. Gửi trong Đông Dương hay gửi sang Pháp đều áp dụng chung mức cước này.

Thư quân đội gửi đi Pháp năm 1891 được hưởng mức cước ưu đãi 15c
Thư quân đội gửi từ Sóc Trăng đi Pháp năm 1891 áp dụng mức cước 15c. Trường hợp này mẫu Alphée Dubois 15c thường hay được sử dụng

Phí bảo đảm đối với bì thư quân đội cũng là 25c, bằng với thư dân sự.

Thư bảo đảm gửi từ một sư doàn pháo binh đóng tại Hà Nội đi Pháp ngày 3/10/1889. Mức cước là 40c, trong đó cước thư thường 15c + pí bảo đảm 25c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap