Thành lập bưu cục Chợ Lác thuộc tỉnh Vĩnh Long ngày 25/8/1887

Ngày 22/8/1887, Tổng thư ký Fourès đã ký ban hành Sắc lệnh số 380 thay cho Giám đốc Nội vụ thành lập bưu cục Cholac (Chợ Lác), thuộc tỉnh Vĩnh Long để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại …

Xem bài viết

Thành lập bưu cục Cai Lậy, địa hạt Mỹ Tho ngày 5/8/1887

Ngày 4/8/1887, Giám đốc Nội vụ Pardon ký Sắc lệnh số 369 thành lập bưu cục Cay-Lay (Cai Lậy), thuộc địa hạt Mỹ Tho để phục vụ hoạt động thư tín và điện báo. Bưu cục sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ thư tín trong nước và liên thuộc địa, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền (mandats) và …

Xem bài viết