Cước échantillons giai đoạn 1/6/1879 – 30/9/1881

GỬI TRONG NỘI BỘ INDOCHINE Gửi trong nội bộ Indochine, cước échantillons trong giai đoạn này không có sự thay đổi so với giai đoạn 20/7/1876 – 31/5/1879 trước đó. GỬI ĐI PHÁP & ALGIERIA [1] Échantillons gửi đi Pháp và Algieria theo Nghị định 27/3/1879 có hiệu lực từ 1/6/1879 được miễn trừ mức phụ thu hàng hải cho …

Xem bài viết