Cartes de visite là gì?

Hình thái ban đầu đối với cartes de visite là sous enveloppes ouvertes (bì thư mở không dán), ban đầu nó có thể chứa các vật phẩm như: giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, thông cáo, cáo bạch, catalogues, tranh ảnh,.. hơn là một tấm danh thiếp. Miễn là bì thư chứa các vật phẩm này trong quá trình …

Xem bài viết