Thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) ngày 10/5/1884

Ngày 8/5/1884, Giám đốc Nội vụ Nouet ký Quyết định số 8 thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) để phục vụ dịch vụ bưu chính và điện báo, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge chưa được cấp phép. Dưới đây là nội dung quyết định. Dấu nhật ấn bưu cục Takéo ngày 5/1/1899

Xem bài viết

Phụ thu hàng hải cho khoảng cách >300 hải lý, áp dụng cho trao đổi thư tín liên thuộc địa hoặc gửi đi quốc tế

Nghị định ngày 27/3/1879 của tổng thống nước cộng hòa Pháp sửa đổi biểu thuế bưu chính mới cho chế độ quốc tế và liên thuộc địa có tính đến phụ phí hàng hải cho khoảng cách lớn hơn 300 hải lý. Điều này chỉ áp dụng cho thư tín gửi đi các nước UPU và thuộc địa của các …

Xem bài viết

Nghị định ngày 18/11/1882 về một mức thuế ưu đãi giữa Nam Kỳ và các thuộc địa Anh tại châu Đại Dương

Ngày 18/11/1882, tổng thống Pháp đã ban hành một Nghị định về một mức thuế ưu đãi riêng giữa Nam Kỳ và các thuộc địa Anh tại châu Đại Dương, bao gồm: Tây Úc, Nam Úc, New South Wales, New Zealand, Queensland, Tasmania và Victoria. Đây đều là các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa thuộc UPU. Lưu ý …

Xem bài viết

Nghị định ngày 17/10/1887 về việc thành lập Liên bang Đông Dương

Theo Nghị định của tổng thống nước Cộng hòa Pháp ban hành ngày 17/10/1887, Pháp thống nhất ba “xứ”: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Cao Miên để nhập với Nam Kỳ thành một khối gọi là “Liên hiệp Đông Dương” (Union indochinoise) và thuộc quyền Bộ Thuộc địa (Ministère des Colonies) còn Lào thì mãi đến ngày 03/10/1893 mới nhập …

Xem bài viết