Thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) ngày 10/5/1884

Ngày 8/5/1884, Giám đốc Nội vụ Nouet ký Quyết định số 8 thành lập bưu cục Takéo (Campuchia) để phục vụ dịch vụ bưu chính và điện báo, ngoại trừ dịch vụ chuyển tiền mandats và thư bảo hiểm charge chưa được cấp phép. Dưới đây là nội dung quyết định. Dấu nhật ấn bưu cục Takéo ngày 5/1/1899

Xem bài viết

Par la voie des paquebots française & britanniques | Tuyến hàng hải Pháp & Anh

Bạn sẽ hay bắt gặp các thuật ngữ “par la voie des paquebots française” hoặc “par la voie des paquebots britanniques” khi nghiên cứu về cước thư giai đoạn 1860-1880. Giữa bưu chính Pháp và bưu chính Anh có một thỏa thuận liên quan tới trao đổi thư từ của các lực lượng viễn chinh của hai quốc gia này …

Xem bài viết

Dịch vụ bưu chính nông thôn hình thành từ 1907

Từ năm 1907, Tổng Thanh tra Viallet, với sự giúp đỡ của Giám đốc đương nhiệm đã tiến hành việc lắp đặt bưu điện nông thôn, bao gồm cả việc chuyển thư và phân phối thư từ. Cư dân vùng nông thôn trước đây chỉ có thể nhận được tại bưu điện, thường được cài đặt ở thủ phủ của …

Xem bài viết